Moja idea masażu.

Masaż jest starą i ciągle stosowaną metodą pomagania poprzez dotyk w różnego rodzaju dolegliwościach i schorzeniach. Dotyk ten „ubrany” jest przeważnie w różne techniki, które często układa się w procedury postępowania leczniczego, wynikające ze znajomości budowy ludzkiego ciała, funkcjonowania jego narządów i układów oraz zależności między nimi. Powszechne w masażu jest podejście medyczne, które często ogranicza się do myślenia o schorzeniu i dolegliwościach bólowych w kategoriach tylko fizycznych. Mamy wtedy do czynienia z leczeniem objawowym.

Człowiek jest jednak również istotą emocjonalną. Emocje kształtują naszą psychikę, tożsamość oraz nasze ciało. Obecne są w nim w postaci napięć mięśniowych. Zdarza się, że w naszym życiu doświadczamy jakiegoś rodzaju emocji częściej niż innych. Możemy je odczuć w postaci długotrwałego napięcia, które z czasem zaczyna nam doskwierać. Czasami poprzez masaż możemy z tymi emocjami się skontaktować i uwolnić napięcie. Najczęściej jednak nie pozwalamy sobie na wypłynięcie tych odczuć „na powierzchnię”, a już zwłaszcza w gabinecie masażu.
Możemy też popatrzeć na nasze ciało, jako „dom” duszy, która tak długo wyraża się poprzez ciało, jak długo ono żyje. Dobry kontakt ze swoim ciałem spostrzegany jest w wymiarze duchowym. Ciało w tym ujęciu jest Święte, jest przejawem boskiego działania i poprzez oddziaływanie na nie (np. poprzez masaż) uzyskać możemy możliwości rozwoju i doświadczeń duchowych. Ciało traktowane jest jak „brama” do duchowości. Dbamy o nie wyrażając mu swoją wdzięczność za wszystko co przez nie doświadczamy.Warto zauważyć, że praktycznie wszystkie religie i ścieżki duchowego rozwoju, używają ciała w dążeniu do doskonałości i do kontaktowania się z aspektem boskim. Wystarczy wymienić medytację, klęczenie, śpiewanie, taniec, rytuały takie jak chrzest itd. Wszystko związane jest z ciałem. Właśnie poprzez ciało możemy uzyskać sakramenty lub uczestniczyć w rytuałach i obrzędach.

Tak więc poprzez ciało możemy kontaktować się z tymi trzema wymiarami:

fizyczność,
emocjonalność,
duchowość.


W jakim aspekcie będziemy doświadczać masażu, czy w wymiarze fizycznym (redukowanie napięć, działania lecznicze), emocjonalnym (kontakt z tym co przeżywamy, niwelowanie napięcia przez uwalnianie emocji) czy duchowym (a może we wszystkich), zależeć będzie od gotowości i świadomości tych możliwości u osoby masowanej i masującej.