MA-URI®

MA-URI® wywodzi się z tradycji polinezyjskiej pracy z ciałem. W podejściu MA-URI® ciało jest święte i traktowane jest z szacunkiem. Praca odbywa się w rytm muzyki, a Praktyk MA-URI® opasany jest w pasie chustą, nazywaną lava lava. Jest to nawiązanie do tradycji polinezyjskiej. Sesji MA-URI® poddane jest całe ciało z wyłączeniem miejsc intymnych, które przykryte są zwiniętym ręcznikiem. Klatka piersiowa na czas masażu jest odkrywana. W czasie sesji Praktyk pracuje przede wszystkim przedramionami, do rytmu muzyki. MA-URI® to praca z energią. Może poruszać różne emocje ukryte w ciele i pomóc osobie we wprowadzaniu zmian prowadzących do poprawy zdrowia, relacji z innymi i samym sobą. Osoba na stole doświadcza głębokiego relaksu. Sesja kończy się masażem twarzy i delikatnym obmyciem nóg.


https://www.youtube.com/watch?v=Kw1xE_Wm1AY - któtka prezentacja

ma-uri